Vannängens Origo - Supreme Guardians Ami

F-KULLEN - 880424

Hans namn var givet, när han kom: Fair-Fighter. Han fick kämpa länge för att komma ut, eftersom han var ensam valp - inga syskon trängde på - och ganska stor. En valpköpare från D-kullen ville ha honom, men jag försökte förklara att det kunde bli problem med tre hanar (han hade en goldenhane också). Nu visade det sig att han var envisare än jag och dessa tre hanar levde lyckliga i alla sina dagar…..

KONTAKTA OSS:

Mobil: 0709-54 84 00