H-KULLEN - 890706

Goof van Okdorp - Amirace Clever-Chasie

Heizy-Hide

Haidie-Haggard

Heavenly-Howie

"Hunter"

Heavy-Hailey

H-kullen är en av mina bästa kullar, men tyvärr hamnade inte många hos bruksin-tresserade. Fysiskt sett var det en mycket bra kull och de flesta lever än idag (ca 11 år). Många blev "fullcertade" och det var den här kullen, tillsammans med Chasie och China, som bidrog till kennelns utställningsframgångar under början av 90-talet. Fodertiken Haidie blev den första jag använde i avel (L och O).

KONTAKTA OSS:

Mobil: 0705-71 15 33