M-KULLEN - 930625

Söderslätts Jock - Amirace Clever-Chasie

M-kullen var en linjeavel på de norska hundarna i stamtavlan. Vi behöll avelsrätt på Midnight-Movie, men har inte utnyttjat den.