Dobfanciers Qvinz - Amirace Notforsale-Noway

W-KULLEN - 000220

En kull avlad huvudsakligen på bruksegenskaper och god mentalitet. Förhoppningsvis kommer valparna att överträffa föräldrarna…

Ett litet "ljushuvud" i kullen:

Whispering-Wind (Wilma)

The "Dark-Devine":

World-Winner (Winnie)