Underarm: Underarmen skall vara kraftig, rak och ha god muskulatur. Dess längd skall stå i proportion till kroppslängden.

Handlov: Handloven skall vara kraftig.

Mellanhand: Mellanhanden skall vara kraftig, framifrån sett rak och från sidan sett med endast en antydan till vinkel (högst 10°).

Tassar: Tassarna skall vara korta och slutna. Tårna skall vara välvda (kattfot), klorna korta och mörka.

Bakställ: Sedd bakifrån verkar dobermann på grund av sin kraftiga bäckenmuskulatur bred och rund över höfter och kors. De muskler som löper från bäckenet till lår och underben ger också en bra bredd på låret, knäpartiet och underbenet. De kraftiga bakbenen skall vara parallella.

Lår: Låret skall ha samma längd och bredd med kraftiga muskler. God vinkel vid höftleden. Vinkeln till den vågräta kroppslinjen skall vara ca 80-85°.

Knäled: Låret och underbenet bildar tillsammans med knäskålen den kraftiga knäleden, som skall vara vinklad i 130°.

Underben: Underbenet skall vara medellångt och i proportion till bakbenets totala längd.

Has: Hasleden skall vara medelkraftig och parallell. Underbenets vinkel mot mellanfoten vid hasleden skall vara ca 140°.

Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stå lodrätt mot marken.

Tassar: Baktassar som framtassar.

Rörelser: Rörelserna har stor betydelse både för prestationsförmågan och det exteriöra helhetsintrycket. De skall vara elastiska, eleganta, fria och vägvinnande. Frambenen för kroppen med långa steg framåt och bakbenen ger det nödvändiga påskjutet i ett långt, markvinnande och fjädrande steg. I trav sätter hunden den ena sidans framben och den andra sidans bakben i marken samtidigt. Stor fasthet i rygg, ledband och leder är nödvändigt.

Hud: Huden skall överallt vara stram och väl pigmenterad.

Päls: Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, hård och tät. Den skall vara slät och blank och av samma kvalitet överallt. Underull är inte tillåtet.

Färg: Färgen skall vara svart eller brun med roströda, skarpt avgränsade och rena tecken. Roströda tecken skall finnas på nospartiet, kinderna och övre ögonbryns bågarna, på strupen, som två fläckar på bröstet, på mellanhänderna, mellanfötterna och tassarna, på insidan av bakbenen, på sittbensknölarna, runt anus samt på svansens undersida.

Storlek: Mankhöjd: Hanhund 68-72 cm Tik 63-68 cm. Medelstorlek eftersträvas.

Vikt: Hanhund ca 40-45 kg. Tik ca 32-35 kg.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhetsintryck: Avsaknad av könsprägel och massa. För lätt, för tung, för högställd. Klen benstomme.

Huvud: För kraftigt, för smalt, för kort och för långt huvud. För djupt eller för grunt stop. Ramsnos. För starkt sluttande hjässlinje. Klen underkäke. Runda, sneda eller ljusa ögon. Bulliga kinder. Lösa läppar. Utstående eller djupt liggande ögon. För högt eller för lågt ansatta öron. Öppna mungipor.

Hals: Något kort eller för grov hals. Hjorthals eller för lång hals (oproportionerligt). Alltför mycket löst halsskinn, hakpåsar.

Kropp: För svag rygg, sluttande kors, svank- eller karprygg. För mycket eller för litet välvda revben, otillräcklig bröstbredd och bröstdjup. Ryggpartiet som helhet för långt. Otillräckligt utvecklat förbröst. För högt eller för lågt ansatt svans. För mycket eller för litet uppdragen buk.

Extremiteter: För litet eller för mycket vinkling i fram- och bakställ. Lösa armbågar. Ben eller leder vars längd och läge avviker från standarden. Tåtrång eller tåvid benställning. Kohasighet, hjulbenthet eller trångt bakställ. Lösa eller platta tassar. Förkrympta tår. Ljusa klor.

Pälsstruktur: För lång, för mjuk, glanslös, vågig eller gles päls. Kala fläckar. Större hårvirvel, i synnerhet på kroppen. Underull.

Pälsfärg: För ljusa, oskarpa eller orena fläckar. För mörk mask. Stora, svarta fläckar på benen. Knappt synliga eller för stora bröstfläckar.

Uppförande/Karaktär: Bristande självförtroende. För hetsigt temperament, för stor skärpa. För hög eller för låg retningströskel.

Mankhöjd: Mankhöjd, som med högst 2 cm avviker från den i standarden angivna.

Rörelser: Ostadiga, ofria och trippande rörelser samt passgång.

DISKVALIFICERANDE FEL:

Helhetsintryck: Uttalad brist på könsprägel.

Ögon: Gula ögon (rovfågelsögon), olikfärgade ögon.

Bett: Överbett eller tångbett, underbett. Tandantal som understiger tandformeln.

Pälsstruktur: Utpräglat långhårig eller lockig päls. Anmärkningsvärt tunnhårig päls eller päls med större kala fläckar.

Pälsfärg: Vita fläckar.

Uppförande/Karaktär: Ängsligt, skyggt, nervöst eller aggressivt uppförande eller karaktär.

Mankhöjd: Mankhöjd som över- eller understiger den i standarden föreskrivna med mer än 2 cm.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Kommentar:

Färg: Blå färg finns sedan 1994 inte angiven som tillåten i standarden. Färgen accepteras dock fram till 1999-01-01.

KONTAKTA OSS:

Mobil: 0709-54 84 00